020560056 ring fackets hjälptelefon

Så hanterar LO personuppgifter

Organisationsfrågor Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO kan visa vad vi behandlar för typ av personuppgifter, varför vi behandlar personuppgifter, hur vi behandlar personuppgifter, vem som behandlar personuppgifter samt var vi behandlar personuppgifter. I denna policy beskriver vi hur vi generellt behandlar personuppgifter inom LO. 

LOs policy finner du att läsa i spalten till höger.

Integritet- och personuppgiftspolicy för LO.se

LO.se är Landsorganisationens officiella hemsida och har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare för LO.se är kanslichef Annika Nilsson.

Integritet- och personuppgiftspolicy för LO i sociala medier 

LO tar också ansvar för den personuppgiftsbehandling som sker i våra sociala medier Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. 

Dataskyddsombud

LO har utsett ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud krävs då LO behandlar känsliga personuppgifter i enlighet med artikel 9, Dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära att dataskyddsombudet:

  • samlar in information om hur personuppgifter behandlas i organisationen
  • analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser om personuppgiftsbehandling
  • utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.
  • om det behövs en konsekvensbedömning i ett visst fall
  • samarbetar med Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen)

Om du vill komma i kontakt med LOs dataskyddsombud John Haataja, skicka e-post till dataskyddsombudet@lo.se  eller post till 

Dataskyddsombudet
Landsorganisationen i Sverige (LO)
105 53 Stockholm.