020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelse


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lena Bengtsson Olsson

Ledamot

Förbundstillhörighet: Hotell och Restaurag avd 55 Öst

Fredrik Nordenberg

Ledamot

Förbundstillhörighet: IF Metall Östergötland