020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellansverige

LO letar pengar igen

Uppsökare i hösten projekt 2016

LO-distriktet i Mellansverige startade höstens uppsökarprojekt den 5 september.

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige

Inkomstskillnaderna i många av Sveriges län och kommuner är stora. Västmanlands län tillhörande LO-distriktet i Mellansverige rankas som nummer 10 av 21. Här är skillnaderna störst i Västerås och minst i Surahammar, visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

Rätt till ersättning

Har du varit borta från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, kan du ha pengar att hämta om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Årets försäkringsinformatör

Årets försäkringsinformatör Josefine Olsson

Vid LO-distriktets årsmöte i Katrineholm uppvaktades årets försäkringsinformatör Josefine Olsson.

Pensionsinformation

Pensionsinformation

LO-distriktet i Mellansverige fortsätter att tillsammans med Folksam informera om pension och hur man kan påverka sin framtida ekonomi, men även vad man ska tänka på om man vill arbeta efter 65 år.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap hösten 2016

Vid representantskapet den 19 oktober fattade LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev