020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Mellansverige

Rätt till ersättning

Har du varit borta från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, kan du ha pengar att hämta om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Årets försäkringsinformatör

Årets försäkringsinformatör Josefine Olsson

Vid LO-distriktets årsmöte i Katrineholm uppvaktades årets försäkringsinformatör Josefine Olsson.

Pensionsinformation

Pensioninformation

LO-distriktet i Mellansverige fortsätter att tillsammans med Folksam informera om pension och hur man kan påverka sin framtida ekonomi, men även vad man ska tänka på om man vill arbeta efter 65 år.

Fokus på politikens innehåll

Majlene Framtidskonferens 170_122

Facklig-politisk samverkan bygger på många vägval som avgör hur man skall forma ett samhälle som har sin grund i allas lika värde, som är rättvist, tryggt och utvecklande.

(H)JÄRNKOLL på försäkringskonferensen

(H)JÄRNKOLL på försäkringskonferensen

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar vårt dagliga liv. 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev