Facket direkt facketdirekt.nu

Kollektivavtalade försäkringar

LO-distriktet ansvarar för att genomföra grundutbildning samt vidarebildning för förbundsavdelningarnas försäkringsinformatörer. Tillsammans ser vi till att medlemmarna får information om sitt försäkringsskydd och pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Försäkringar är trygghet och solidaritet

De gemensamma försäkringarna är för fackföreningen en viktig arbetsuppgift. Det handlar om rättvisa och solidaritet. Och det handlar om ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall, arbetslöshet och pensionering och för de anhöriga vid dödsfall. Vår fackliga försäkringshistoria handlade om kampen för tryggheten. Nutiden och framtiden handlar om kampen om att behålla och förbättra det vi uppnått.

Vår vision för framtiden är att alla medlemmar:

  • Förstår vikten av kollektivavtalet och vilken roll det spelar för vår gemensamma trygghet och därmed för deras egen hushållsekonomi.
  • Känner till vilka försäkringar vi har genom lag, avtal och fackligt medlemskap.
  • Ställer upp på principen om solidaritet, "En för alla - alla för en", som det fackliga försäkringsskyddet vilar på.
  • Känner till varför facket, för att garantera samma försäkringsskydd till alla, oavsett ålder, hälsotillstånd, social eller ekonomisk bakgrund väljer Folksam som samarbetspartner för medlemsförsäkringarna. 

Försäkringar

Genom kollektivavtal på arbetsplatsen och medlemskap i facket har du försäkringar. På LOs hemsida och genom ditt förbunds hemsida kan du läsa mer om de olika försäkringarna. Du kan också boka ett försäkringssamtal av en försäkringsinformatör.

Det fackliga medlemskapet och fackets försäkringar är till för alla. Ingen medlem ska behöva gå miste om sina rättigheter på grund av språksvårigheter. LO har därför i samarbete med Folksam, startat en flerspråkig telefontjänst med information på 14 olika språk och ”lätt svenska”. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om socialförsäkringarna, avtalsförsäkringarna och medlemsförsäkringarna.

Den flerspråkiga rikskundtjänsten är en medlemsförmån och ett komplement till LO-förbundens vanliga försäkringsinformation på arbetsplatserna genom avdelningar och klubbar.

Klicka här om du vill ha tag på telefonnumren till den flerspråkiga tjänsten.