020560056 ring fackets hjälptelefon

Försäkringssamtal

Försäkringsinformatörerna på arbetsplatsen informerar om det försäkringspaket som ingår i kollektivavtalet och om de försäkringar som ingår i ditt medlemskap i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facklig utbildning 2013
Foto: Tapani Björkbacka

Vilka försäkringar omfattas du av 

När olyckan är framme ställs frågan:
Finns det några försäkringar i mitt medlemskap i facket? 
Kan jag få något extra vid sjukdom eller arbetsskada?
Kan familjen få något om jag dör?

Att vara medlem i facket innebär många fördelar och att få regelbunden information om försäkringar och hjälp om något händer är en av de förmånerna.  

Ta alltid kontakt med facket om något hänt. Har du exempelvis varit sjuk eller råkat ut för en olycka? Du kan ha rätt till försäkringspengar.