020560056 ring fackets hjälptelefon

Pensionsinformationer våren 2020

Alla pensionsinformationer för våren 2020 är på grund av Coronaviruset (COVID -19) inställda. Nya datum kommer inför hösten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Fredrik Schlyter/Johnér

Vid funderingar kontakta gärna Lena Blomkvist på 070-6408942