Fråga facket Fråga facket

Lönerapport 2017

Arbetsmarknad LOs årliga lönerapport visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För första gången sedan 2007-2008 ökade lönerna mer för kvinnor än för män år 2015-2016. 
-Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är det mest medeltida vi har i samhället i dag. Det är därför glädjande att kvinnors löner äntligen ökar mer än männens, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 
Enligt Torbjörn Johansson är det bland annat hårt arbete av LO och förbunden som ligger bakom förändringen. 
-Det här är bland annat ett resultat av ett enträget jobb när det gäller avtals- och opinionsarbete. För den svenska lönebildningens framtid är det viktigt att vi lyckas få mer jämställda löner genom breda överenskommelser på arbetsmarknaden.
Det är fortfarande stor skillnad inom LO-distriktet i Mellansveriges geografiska område. Störst löneskillnad är det i Uppsala län med 5300 kr mellan män och kvinnor gentemot riksgenomsnittet på 4600 kr. Rapporten visar också att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har legat stilla de senaste åren och att trenden där tjänstemännen drar ifrån är bruten. LOs målsättning är dock att löneskillnaderna ska minska. 

 Rapporten i dess helhet hittar ni här.