020560056 ring fackets hjälptelefon

Fastighetsanställdas förbund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

Fastighetsanställdas förbund

Besöksadress: Upplandsgatan 4, 2 tr

Box 70446

111 81 STOCKHOLM

08-696 11 50

E-post: info@fastighets.se

Hemsida: www.fastighets.se

Fastighetsanställdas Förbund - Region Tvärs

Byggfackens hus

Riagatan 51

702 26 Örebro

Tel: 019 - 10 98 20

E-post: region.tvars@fastighets.se

Hemsida: Fastighetsanställdas förbund - Region Tvärs

Fastighetsanställdas förbund - Region Region Ost

Skytteholmsvägen 2, 7 tr

Box 1015

171 21 SOLNA

Tel: 08 - 440 72 00

E-post: region.ost@fastighets.se

Hemsida: Fastighetsanställdas förbund - Region Region Ost