Fråga facket Fråga facket

Material för gymnasielärare

Arbetsmarknad Tillsammans med flera andra fackförbund finansierar LO projektet Arena Skolinformation som ger ut pedagogiskt material om arbetslivet och arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Undervisningsmaterial ur ett löntagarperspektiv

Materialen är gratis och finns att beställa på www.arbetslivskoll.se. Där kan du också ladda ned materialen, hitta lärarhandledningar, få lektionsförslag, läsa rapporter och hitta länkar till andra som webbsidor som tar upp arbetslivet.

Allt material är framtaget av pedagoger och kopplade till kursplanen i Svenska och Samhällskunskap enligt GY11.

Beslutsfattarna – ett spel om arbetsvillkor 

Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/viljor? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till.

Arbetslivet

Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv. Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick.

Anställa eller anställas – ett spel om jobbsökande 

Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust att ta reda på hur det egentligen ligger till.

Loppet – ett spel om diskriminering

Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

Entreprenörskap

I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

Arbetsmiljö – så funkar det 

Materialet kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till läroplaner i till exempel samhällskunskap.