Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innebär allt på jobbet från arbetsredskap, luft, ljud och ljus samt den psykosociala arbetsmiljön vars betydelse ökar i takt med att arbetslivets villkor hårdnar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Samarbete för en god arbetsmiljö
För att uppnå målet med att arbeta förebyggande med arbetsmiljö krävs ett samspel från alla berörda parter. Det krävs tydliga riktlinjer för ansvar, en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt ett statligt organ som övervakar och vägleder hur bestämmelserna följs.

Från att ha haft fokus på den fysiska arbetsmiljön har det blivit allt mer aktuellt med problem inom det psykosociala området. Skyddsombuden och fackligt förtroendevalda kan styrka att stress, oro och mobbing ökar på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena. Den psykosociala arbetsmiljön är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet i vår tid.

Företagshälsovård åt alla
LO-distriktets engagemang i frågor som rör hälsa i arbetslivet handlar om rätten till trygga jobb som vilar på en god arbetsmiljö. Alla ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Det är också viktigt att alla får möjlighet att delta i arbetslivet efter sin förmåga.

Ett av våra mål är att säkerställa att alla LO-medlemmar får tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar med strategiskt förebyggande arbetsmiljöarbete.