020560056 ring fackets hjälptelefon

Handelsanställdas förbund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

Handelsanställdas förbund

Sveavägen 90 

Box 1146 

111 81 Stockholm 

Tel: 0771-666 444

Hemsida: Handelsanställdas förbund

Handels avd 16

Alvgatan 6

582 27 LINKÖPING

Hemsida: Handels avd.16 Linköping

Handels avd 18

Ingenjör Bååths gata 5

722 12 VÄSTERÅS

Hemsida: Handels avd.18 Västerås

Handels avd 36

Portalgatan 2 B nb

754 23 UPPSALA

Hemsida: Handels avd. 36 Uppsala