Fråga facket Fråga facket

Politiska beslut påverkar

LO-distriktet ska vara en aktiv part i de politiska forum som påverkar vårt inflytande i frågor som rör LO-medlemmarnas arbetsliv och vardag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Politiska beslut påverkar

Distriktet vill sätta focus på att stärka det politiska samtalet i vardagen på våra arbetsplatser, ett måste för att vinna framgång och ge det facklig/politiska samarbetet ett innehåll.

Den viktigaste faktorn för att nå framgång är att förtroendevalda på alla nivåer tar initiativ i vardagen.

Distriktet tar initiativ till medverkan från våra socialdemokratiska partidistrikt på arbetsplatsbesök, möten, utbildningar etc. Avsikten med detta är att knyta en naturlig kontakt mellan politiker och våra medlemmar.