Fråga facket Fråga facket

Utbildning ger möjligheter

Det är naturligt för facket att engagera sig i frågor som rör alla människors möjlighet till utveckling och utbildning utifrån deras egna intressen och behov.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fackföreningen är en idéburen organisation som på demokratisk väg styrs av medlemmarna och deras förtroendevalda.

För att facket ska vara en levande folkrörelse behövs ständigt påfyllning av kunskap. Både för att utveckla idéer och för att formulera mål, men också för att den som får ett uppdrag i organisationen ska klara sin uppgift.