020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

LO-distriktet är en samorganisation för 41 medlemsorganisationer i Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlemmar IF Metall
Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet utvecklar arbetslivet och samhället

Medlemmar i förbunden är undersköterskor, restaurangbiträden, industriarbetare, elektriker, byggnadsarbetare m fl.

Distriktet har drygt 180 000 medlemmar och är indelat i 15 stycken LO-fack som lokalt organiserar verksamheten.

LO-distriktet är ett samarbetsorgan som med framgång är med och utvecklar arbetslivet och samhället till nytta för förbundens medlemmar.

Landsorganisationen som i dagligt tal förkortas LO är inget eget fackförbund utan en organisation som samordnar fackförbunden i deras arbete. I LOs arbetsuppgift ingår fackliga utbildningar, facklig politisk samverkan, lönesamordning etc. Däremot inga direkta löneförhandlingar, det sköter dom olika branschorganisationerna om.

LO-distriktet i Mellansverige består av Östergötland, Södermanland, Västmanland och Uppsala län. 

Ungefär i mittenKarta Mellansverige med logga av distriktet finns huvudkontoret beläget i Katrineholm.

Distriktets övergripande mål är:

• Arbete för alla
• Ökade och rättvisa löner
• Jämlik och jämställd fördelning
• Generell och solidarisk välfärd
• Goda och utvecklande arbeten
• En stark organisation & hög organisationsgrad

Chef-Ombudsman och kassör är Per Ek. Tel: 0150-732 52


Högre organisationsgrad  

LO-distriktet skall tillsammans med medlemsorganisationerna utveckla LO-distriktets roll och strategi i arbetet med medlemsrekrytering. Samtliga verksamheter och speciellt skol- och ungdomsverksamheten inom LO-distriktet ska ha medlemsrekrytering i fokus. Många medlemmar ger den styrka och legitimitet som facket behöver och som den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på.

Facklig utbildning

LO-distriktets ansvar är att tillsammans med ABF-distrikten och våra folkhögskolor, tillgodose medlemsorganisationernas behov av gemensamma studier. LO-distriktet prioriterar utbildningarna som ligger inom ramen för LOs stipendiefond.

Ansvarig: Daniel Rubinsson. Tel: 0150-732 70


Skol och ungdomsverksamhet

Arbetet med skolinformation är en viktig del för det framtida fackliga arbetet. LO-Mellansverige ansvarar för samordning av skolinformationen mellan förbundsavdelningarna. LO-Mellansverige genomför information främst på de teoretiska gymnasieprogrammen. Medlemmar under 30 år erbjuds att gå LO-distriktets ungdomsutbildningar, samt delta i olika aktiviteter.

Ansvarig: Per Ek Tel: 0150-732 52


 

Arbetsmarknad  

LO-distriktet ska tillsammans med LO-facken samordna arbetsmarknadsfrågorna på lokal nivå. Vi ska synas, höras och påverka utvecklingen av arbetsmarknaden i kommunerna och på distriktsnivå.
LO-distriktet ska också eftersträva en god representation, insyn och påverkan i lokala organ såsom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd.

Ansvarig: Berit Örtell 0150-732 56

 

Fackligt politisk verksamhet

LO-distriktet ska vara en aktiv part i de politiska forum som påverkar vårt inflytande i frågor som rör LO-medlemmarnas arbetsliv och vardag. Vi ska utveckla verksamheter för att förstärka de fackligt politiska samtalet på arbetsplatserna.

Ansvarig: Per Ek 0150-732 52

 

Ansvarig utgivare för LO.se
Annika Nilsson, Kanslichef LO

Dataskyddsombudet
LOs dataskyddsombud kommer du i kontakt med genom att mejla dataskyddsombudet@lo.se