Fråga facket Fråga facket

LO-fack

Organisationsfrågor LO-distriktet i Mellansverige består av 15 stycken LO-fack


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Om oss
Foto Tapani Björkbacka

LO-facken i organiserar lokalt den tvärfackliga verksamheten

LO-facken är en del av den verksamhet som beslutas av LO-distriktet och ska följa den plan LO-distriktets representantskap upprättar för det tvärfackliga arbetet i kommunerna.