020560056 ring fackets hjälptelefon

Seko - Facket för Service och Kommunikation


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

Seko - Facket för Service och Kommunikation

Box 1105

111 81 STOCKHOLM

Besöksadress: Hagagatan 2, Stockholm

Tel: 08-791 41 00

E-post: seko@seko.se

Hemsida: Seko - Facket för Service och Kommunikation

Seko Mellansverige

Box 680

601 15 Norrköping

Besöksadress: Luntgatan 28, 1 tr, 602 19 Norrköping

Tel: 011-20 25 60

E-post: mellansverige@seko.se

Hemsida: Seko Mellansverige