020560056 ring fackets hjälptelefon

Livsmedelsarbetareförbundet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

Livsmedelsarbetareförbundet

Upplandsgatan 3 Livs

Box 1156

111 81 STOCKHOLM

08-796 29 00

E-post: info@livs.se

Hemsida: Livsmedelsarbetareförbundet

Livs Region Mitt

Region Mitt

Box 1156

111 81 STOCKHOLM

Besöksadress: Stortorget 19 B, Örebro

Tel: 08-796 29 00 

E-post: regionmitt@livs.se

Hemsida: Livs Region Mitt

Livs Region Öst

Region Öst

Box 1156

111 81 STOCKHOLM

Besöksadress: Majgatan 4, Linköping

Tel: 08-796 29 00 

E-post: regionost@livs.se

Hemsida: Livs Region Öst