020560056 ring fackets hjälptelefon

Elektrikerförbundet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

Elektrikerförbundet

Hagagatan 2, Stockholm

Box 1123

111 81 STOCKHOLM

Tel: 08-412 82 82

E-post: postbox.fk@sef.se 

Hemsida: Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet - Region Mitt

Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna

Box 1319

171 25 Solna

Tel: 08 - 507 373 01

E-post: postbox.mitt@sef.se

Hemsida: Elektrikerförbundet - Region Mitt