020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket i skolan

Ung i facket Arbetet med skolinformation är en viktig del för det framtida fackliga arbetet. Distriktet ansvarar för samordning av skolinformationen mellan förbundsavdelningarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket i skola
Foto: Tapani Björkbacka

Skolinformation ökar kunskaperna om de kommande arbetslivet

För unga människor är det svårt att veta vilka regler och lagar som styr arbetsmarknaden, vad arbetsgivaren kan kräva och vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetstagare har.

LOs skolinformation syftar till att öka kunskaperna om arbetslivet för de elever som ska sommarjobba eller ta steget ut i yrkeslivet på ett mer kompetent sätt.

LO-Mellansverige genomför information på de teoretiska gymnasieprogrammen samt i grundskolan. Medlemmar under 30 år erbjuds att gå LO-distriktets ungdomsutbildningar, samt delta i olika aktiviteter.

För mer information och kontakt tryck här