020560056 ring fackets hjälptelefon

Hotell och Restaurangfacket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Logga

HOTELL OCH RESTAURANGFACKET

Hotell och- Restaurangfackets Förbundskontor

Hotell- och restaurangfacket

Box 1143, 111 81 Stockholm

Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 3 tr, i Stockholm

Tfn: 0771-57 58 59

Hemsida: Hotell- och Restaurangfacket

Hotell och- Restaurangfacket Avdelning 30 Mälardalen

HRF avdelning 30

Mailbox 10100

721 19 Västerås

Besöksadress: Munkgatan 18, Västerås

Tfn: 021-470 47 30

E-post: avd.30@hrf.net 

Hemsida: Hotell- och Restaurangfacket avdelning 30 Mälardalen

Hotell- och Restaurangfacket Avd 7 Sydost

HRF avdelning 7

Klostergatan 8

352 30 VÄXJÖ 

Tfn: 0470-78 81 00

E-post: avd.07@hrf.net

Hemsida: Hotell- och Restaurangfacket Avd 7 Sydost