Material

 • Tvärfackliga studiekatalog Mellansverige 2024

   

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Övrigt
 • Här kan du ladda ned LO-distriktet i Mellansveriges Ungfolder 2024

   

  OMRÅDE: Ung i facket
  KATEGORI: Övrigt
 • Uppdragsredovisning

   

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Blanketter
 • Schyst pension med kollektivavtal

  Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Lönerapport 2017

  LOs årliga lönerapport visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Uppsala län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Västmanlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Södermanlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Östergötlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Uppsala län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Västmanlands län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Östergötlands län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Södermanlands län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Södermanland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Södermanlands kommuner 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Östergötland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Östergötlands kommuner 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Uppsala län

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Uppsala läns kommuner 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Västmanland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Västmanlands kommuner 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Södermanlands kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Södermanlands kommuner 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
Sida 1 av 212