Fråga facket Fråga facket

1 200 valarbetare trimmade argument

Under flera år har arbetarrörelsen i Mellansverige genomfört en gemensam båtresa för att skapa samförstånd och närhet. Årets resa genomfördes den 8-9 februari, då man chartrade Viking Lines båt Cinderella.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

1 200 fackligt och politisk aktiva socialdemokrater från Östergötland, Sörmland, Västmanland och Uppsala län deltog på resan som hade tyngdpunkten på vägen fram till målet – en valvinst hösten 2014 och en ny regering.

Under ett dygn kunde man träffa kamrater från både facket och politiken. Under resan erbjöds en mängd spännande föreläsningar och seminarier ombord. Alla med fokus på att samhället blir bäst när vi formar politiken tillsammans. Flera utställare fanns på plats för att visa upp sin verksamhet.

Under resan gavs deltagarna möjlighet att delta i seminarier, möten och workshops med många spännande rubriker. Man inspirerade varandra med goda idéer för att forma en gemensam valrörelse och diskuterade vilken politik som skall bäras ut, och som vi vill ha väljarnas mandat att fullfölja.

Med på båten fanns också ett antal ledande företrädare från både LO och Socialdemokraterna såväl som från SSU och ABF. LOs förste vice ordförande Tobias Baudin, partisekreterare Carin Jämtin, SSUs ordförande Gabriel Wikström samt ABFs ordförande Helen Pettersson var några av de som medverkande.

På kvällen ordnades underhållning och dans för deltagarna.

För ytterligare information, kontakta LO-distriktets ordförande Majlene Ahlgren,
070-162 51 59