Fråga facket Fråga facket

Försämrad a-kassa gör regeringens krisberedskap dålig

Arbetsmarknad När en våg av varsel slog in över Sverige hösten 2012 befann sig riket redan i ett tillstånd av massarbetslöshet. Samtidigt har andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a-kassegrundad ersättning fortsatt att minska, sedan regeringens stramat upp reglerna för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det utgör en allvarlig brist i regeringens beredskap mot högre arbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I oktober 2012 var 760 000 människor arbetslösa eller undersysselsatta i Sverige, men bara 216 000 fick a-kassegrundad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller via aktivitetsstöd. Sedan 2006 har antalet arbetslösa och undersysselsatta ökat med 110 000 människor, samtidigt som antalet som får a-kassegrundad ersättning minskat med över 120 000. Resultatet är att över en halv miljon arbetslösa och undersysselsatta idag saknar a-kassegrundad ersättning.

I Östergötland var 25 300 människor inskrivna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda på Arbetsförmedlingen, samtidigt som bara 11 500 personer fick a-kassegrundad ersättning via a-kassa eller aktivitetsstöd. Det innebär att över 13 700 i Östergötland saknar a-kassegrundad ersättning, I Sörmland var 17 700 människor i Södermanland inskrivna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda på Arbetsförmedlingen, samtidigt som bara 7 100 personer fick a-kassegrundad ersättning via a-kassa eller aktivitetsstöd. Det innebär att över 10 500 i Södermanland saknar a-kassegrundad ersättning.

15 200 människor i Västmanland var inskrivna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda på Arbetsförmedlingen, samtidigt som bara 6 400 personer fick a-kassegrundad ersättning via a-kassa eller aktivitetsstöd. Det innebär att 8 800 i Västmanland saknar a-kassegrundad ersättning,

I Uppsala län slutligen var 12 700 människor inskrivna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda på Arbetsförmedlingen, samtidigt som bara 5 400 personer fick a-kassegrundad ersättning via a-kassa eller aktivitetsstöd. Det innebär att över 7 200 i Uppsala län saknar a-kassegrundad ersättning, I samtliga län får vi dessutom räkna med att mörkertalet är stort.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som fyller en viktig samhällsekonomisk funktion. För att få försörjningsstöd måste man avyttra allt av värde, som bil och bostad. Det innebär att köpkraften minskar och att fler slutar konsumera. Det gör att lågkonjunkturen sprids i ekonomin, efterfrågan minskar och fler blir uppsagda. Regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har därmed allvarligt försämrat Sveriges beredskap för ekonomiska nedgångar. Det är dags att höja beredskapen och återupprätta arbetslöshetsförsäkringen.

Sonnie Knutling