Fråga facket Fråga facket

Låg andel i arbetsmarknadsutbildning, allt fler i Fas 3

Arbetsmarknad Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I december deltog i riket bara 5,5 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt hade Fas 3 då vuxit till att omfatta 33 600 deltagare, vilket motsvarar 17,6 procent. LO-distriktet vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.

Vi vill se en utökning av antalet platser under 2013 så att resultatet blir i genomsnitt omkring 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, mot cirka 10 000 under 2012. Därtill bör även den förberedande arbetsmarknadsutbildningen utökas, då den många gånger utgör en förutsättning för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

Efter regeringsskiftet 2006 förändrades arbetsmarknadspolitikens fokus. Kompetenshöjande insatser ersattes med jobbsökaraktiviteter. En rad program lades ned eller nedprioriterades. Arbetsmarknadsutbildningen dränerades snabbt och antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning minskade till cirka 6 000 platser i genomsnitt under 2008. Sedan finanskrisen har antalet platser i arbetsmarknadsutbildning ökat till cirka 10 000 platser i genomsnitt under 2012. Men i relation till det totala antalet deltagare i program med aktivitetsstöd är andelen i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning fortfarande låg, kring 5-6 procent.

Arbetsmarknadsutbildning är ett viktigt instrument för att undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden och för att främja strukturomvandlingen. Att som regeringen gjort sänka skatter och arbetsgivaravgifter, samt att försämra arbetslöshetsförsäkringen, leder till att fler jobb blir lågbetalda och lågproduktiva.. Sverige behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker den arbetslöse och förbättrar chanserna att få jobb. Där är arbetsmarknadsutbildningen ett av de viktigaste verktygen.

Sonnie Knutling

Här finns rapporten som avser Västmanland
Här finns rapporten som avser Östergötland
Här finns rapporten som avser Södermanland 
här finns rapporten som avser Uppsala


Lars Gustafsson