Fråga facket Fråga facket

Många missar chansen till extra pappapengar

Välfärd LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget, FPT; visar att det endast är 8 procent av de pappor som är föräldralediga som tar ut hela ersättningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Båda föräldrarna kan dryga ut ekonomin under barnets första tid. Ersättningen från föräldrapenningtillägget är, även för låga inkomster, större än barnbidraget.

-Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns, men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Majlene Ahlgren, ordförande LO-distriktet i Mellansverige 

De allra flesta arbetsplatser som omfattas av LO-förbundens kollektivavtal ger arbetstagaren rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något många LO-medlemmar inte känner till.

LO uppskattar att så många som en tredjedel miste om ersättningen. Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och är berättigade till full period om 180 dagar, tog ut 96 procent av dessa, alltså 173 dagar. För männen är motsvande siffra 47 procent, alltså 84 dagar.

 -Vi hade hoppats att fler män utnyttjat ersättningen. Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn, säger Majlene Ahlgren.

Fakta om försäkringen

FPT ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut.

Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren.

Då omfattas man automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring.

En anmälan ger också ett tillskott till avtalspensionen.

Läs mer om LOs utvärdering: Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet