Fråga facket Fråga facket

Papporna i Mellansverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Arbetsmarknad Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt. Exempelvis stod männen i Södermanlands län bara för 36,4 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med bara 1,0 procentenheter sedan 1999. I Uppsala län var motsvarande siffra 37,1 procent, en ökning med bara 1,6 procentenheter. Männen i Västmanlands i län stod för 36,9 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med 0,7 procentenheter och männen i Östergötland 37,0 procent, en ökning med 2,7. Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går trögt. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En tydlig indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Och inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Majlene Ahlgren, ordförande LO-distriktet i Mellansverige.

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, säger Majlene Ahlgren, ordförande LO-distriktet i Mellansverige.