Fråga facket Fråga facket

Schyst pension med kollektivavtal

Kollektivavtal Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

2016 fick många arbetstagare chans till en betydligt bättre framtida pension tack vare försäkringen Avtalspension SAF-LO, som omfattar alla privatanställda anställda med kollektivavtal inom SAF-LO. Nu kan LO visa att flest inbetalningar gjordes till unga som fyllt 25 år.

  • Många som jobbar inom LO-yrken är unga, och arbetar ofta extra under studier i till exempel handel och inom vård- och omsorg. Vår rapport visar tydligt hur viktigt det är att få ett arbete tidigt. Det påverkar i allra högsta grad storleken på den framtida pensionen, säger Majlene Westerberg, ordförande i LO-distriktet i Mellansverige. 

Premien betalas automatiskt in av arbetsgivarna. Men de anställda har möjlighet att själva välja bland annat förvaltare, pensionsform, återbetalningsskydd och familjeskydd. Enligt rapporten tyder dock mycket på att många missar viktig information om sina pensionsvillkor.

  • Det här betyder att fler skulle kunna få ett ännu bättre försäkringsskydd. Vi vill därför uppmana de som berörs att kontrollera inrapporterad lön mot pensionsbeskedet från Fora. Man bör också fundera över om den egna familjesituationen kräver ökad ekonomisk trygghet, säger Majlene Westerberg.

Fakta

  • Alla som är privatanställda med kollektivavtal inom SAF-LO har rätt till Avtalspension SAF-LO, vilket betalas in av arbetsgivarna. Med start månaden den anställde fyller 25 år och gäller även vikariat, timanställningar, SMS-anställningar och feriejobb. 
  • Försäkrade kan till viss del anpassa pensionen efter familjesituation och behov av trygghet genom att välja bland annat förvaltare, pensionsform, återbetalningsskydd och familjeskydd. 
  • Alla som omfattas ska under perioden april-juni få ett brev från LOs valcentral Fora. Vid tveksamhet eller frågor bör man kontakta den egna fackliga organisationen.

Ladda ned rapporten ”Schyst pension med kollektivavtal”