Fråga facket Fråga facket

En satsning på vanligt folk, är en satsning på Sverige

Ekonomi Vi är mycket nöjda över den budget som regeringen nyligen presenterade. Det är en stark budget med rejäla framtidsinriktade satsningar. Det behövs efter de borgerliga regeringsåren som satte djupa spår i samhället, välfärden utarmades och villkoren i arbetslivet blev svårare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Riksbanken

Nu när Sveriges ekonomi är starkare än på decennier, har LO krävt investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge och för alla dem som bygger det. Nu är skördetid för vanligt folk.
Vi är därför särskilt nöjda med några av regeringens satsningar.
• Det blir billigare att vara med i facket. I dag står många utanför eftersom de har svårt att betala medlemsavgiften. Nu kommer fler kunna gå med.

• Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden per barn. Det höjda barnbidraget kommer att förbättra ekonomin för många LO-familjer.

• Pensionärsskatten fasas ut. Från år 2020 beskattas arbete och pension lika. Det kommer att betyda mycket. Inte minst för alla de kvinnor som har jobbat med omsorg – sju av tio lever i dag som fattigpensionärer.

• Kommunsektorn stärks med tjugo miljarder kronor om året från år 2020. År 2019 med femton miljarder. Det är välbehövda resurser. Inte minst i skolan som har ett skriande behov av att anställa lärare, special- och fritidspedagoger och andra vuxna. Även äldreomsorgen saknar personal, och den personal som finns saknar tid.

Vi tycker att regeringen borde göra mer, till exempel införa avdragsrätt för a-kassan och genomföra större förbättringar av sjukförsäkringen. Men skillnaderna är ändå mycket tydliga mellan en ambitiös socialdemokratiskt ledd regering och ett borgerligt alternativ som med stöd av Sverigedemokraterna vill fortsätta sänka skatter för de rikaste och låta riskkapitalister plundra välfärden. Dessutom vill de lagstifta om lägre löner.
Nu är istället fokus på det som stärker jämlikheten. Jämlika samhällen är rättvisare, tryggare och mer hållbara. Och där skapas tillväxt. En satsning på vanligt folk, är en satsning på Sverige.
Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande
Majlene Westerberg, ordförande LO-distriktet i Mellansverige