Fråga facket Fråga facket

Nominera till 2018 års försäkringsinformatör

Försäkringar Till den försäkringsinformatör som under året visat på stort engagemang och utveckling i sitt uppdrag delar LO-distriktet och Folksam ut ett stipendium.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utdelning av pris sker på distriktets årsmöte 2019. Skulle enbart en nominering inkommit delas inget pris ut.
Nominering med motivering sker av styrelsen för medlemsorganisationer inom LO-distriktet i Mellansverige och ska vara distriktet tillhanda senast 31 januari 2019.
Pristagare utses av LO-distriktets, tillika distriktets LO Folksam-kommittés ordförande, distriktets ansvarige för Fackets Försäkrar-verksamheten samt en representant från Folksam.

Vid frågor kontakta Lena Blomkvist 

E-post: lena.blomkvist@lo.se

Nomineringar sänds till: LO-distriktet Mellansverige,

E-post: lo-mellansverige@lo.se