Fråga facket Fråga facket

Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Södermanlands kommuner

Arbetsmarknad Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Södermanlands kommuner


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmarknadsutbildningar har i Sverige länge varit ett av de viktigaste inslagen i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom att arbetskraft som arbetar inom olönsamma branscher och företag omskolas och får jobb inom lönsamma branscher, har utbildningarna underlättat strukturförändringarna på arbetsmarknaden och stimulerat ekonomisk tillväxt.

Utvecklingen av antalet och andelen deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning följer samma mönster i Södermanland som i riket som helhet. Efter att antalet deltagare minskat till bara 250 i Södermanland under 2008, har antalet nu ökat till i genomsnitt 450 under 2012. I relation till antalet deltagare i program med aktivitetsstöd är deltagandet i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning dock fortfarande lågt, kring 6 procent.