Fråga facket Fråga facket

Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Västmanland

Arbetsmarknad Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Västmanlands kommuner


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det finns nästan 400 000 människor i Sverige idag som inte får något jobb. Samtidigt

rapporterar allt fler kommuner runtom i landet om en ökande brist på bostäder. Detta drabbar

särskilt ungdomar, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller börja studera.

Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet skulle

därmed inte bara vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också möjliggöra en bättre

fungerande arbetsmarknad i framtiden.