Fråga facket Fråga facket

Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Östergötland

Arbetsmarknad Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Östergötland trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att deltagare i arbetsmarknadsprogram inte får aktivitetsstöd är något nytt i Sverige, som i praktiken förflyttar ansvaret för arbetslösas försörjning från staten till den arbetslöses anhöriga. Ekonomiskt bistånd från kommunen utbetalas i praktiken inte så länge den arbetslöse har tillgångar att sälja eller så länge en partners inkomster kan ge en basal försörjning.

Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte har aktivitetsstöd har ökat kraftigt i Östergötlands län: från 210 i januari 2007 till över 890 december 2012. Bara sedan december 2010 har antalet utan aktivitetsstöd ökat med 121 procent.