Fråga facket Fråga facket

Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Södermanland

Arbetsmarknad Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Södermanlands kommuner trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att deltagare i arbetsmarknadsprogram inte får aktivitetsstöd är något nytt i Sverige, som i praktiken förflyttar ansvaret för arbetslösas försörjning från staten till den arbetslöses anhöriga. Ekonomiskt bistånd från kommunen utbetalas i praktiken inte så länge den arbetslöse har tillgångar att sälja eller så länge en partners inkomster kan ge en basal försörjning.

Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte har aktivitetsstöd har ökat kraftigt i Södermanlands län: från 160 i januari 2007 till över 670 december 2012. Ökningen är särskilt kraftig det senaste året, och antalet fördubblas nästan från december 2011 till december 2012.