Fråga facket Fråga facket

Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

Anställningsvillkor Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen. För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön.

Med det lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön: 

  • Arbetarkvinnor 17 500 kronor per månad
  • Män i arbetaryrken 23 400 kronor
  • Tjänstemannakvinnor 28 600 kronor
  • Tjänstemän 37 500 kronor

En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf)