Fråga facket Fråga facket

En av tre föräldrar kan missa tillägg

Försäkringar Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget
Ny rapport från LO om föräldrapenningtillägget Foto: Lars Forsstedt

Ekonomisk förstärkning

Tillägget förhandlades fram för att öka männens andel av uttaget av föräldrapenning men har kanske framförallt fungerat som en ekonomisk förstärkning för låginkomsttagare. Ersättningen är även vid väldigt låga inkomster högre än barnbidraget och kompenserar också för att jobbskatteavdraget försvinner för barnlediga.

Jämställd arbetsmarknad

- Det är viktigt att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor i uttaget av den totala föräldraförsäkringen och tilläggsförsäkringen. Ett jämställt föräldrapenningsuttag kräver en jämställd och trygg arbetsmarknad, dit har vi långt kvar. För detta krävs att heltid blir norm, att otrygga anställningar minskar och att arbetsmiljön förbättras, framförallt i kvinnodominerade yrken säger Majlene Ahlgren.

Totalt antal utbetalda dagar första kvartalet 2014 inom LO-distriktet i Mellansverige var 66 665 dagar, av dessa togs 45 942 dagar ut av kvinnorna och 20 723 dagar togs ut av männen. Detta innebär att endast cirka 30% av dagarna tas ut av männen.

* LO-distriktet i Mellansverige omfattar Östergötlands-, Sörmlands-, Västmanlands- och Uppsala län.

Läs rapporten i sin helhet här.