Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

Anställningsvillkor Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.
Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken. Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön i den årliga rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer.

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

- De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningar inom kvinnodominerade branscher. Därför välkomnar vi det nya lönemått, faktisk månadslön, som utredaren använder säger LO-distriktets i Mellansveriges ordförande Majlene Ahlgren.

- Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning.

Klass och kön

Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön.

Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Deltider är dock inte hela förklaringen. Kvinnors yrken och arbetsuppgifter värderas och betalas också lägre än mäns.

- Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Majlene Ahlgren.

- Vi förväntar oss att regering och kommun- och landstingspolitiker driver en klassmedveten jämställdhetspolitik. Det råder inte brist på idéer för att förändra förhållandena mellan kvinnor och män.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf) 

 

Faktisk månadslön i LO-distriktet i Mellansveriges fyra län

 

Län                                           Arbetaryrken       Tjänstemannayrken
  Kvinnor    Män   Kvinnor Män
Uppsala län 16 987 kr 23 573 29 425 kr 38 846 kr
Västmanlands län 17 199 kr 23 698 kr 29 110 kr 38 767 kr
Södermanlands län 17 886 kr 23 933 kr 27 821 kr 36 755 kr
Östergötlands län 17 515 kr 23 795 kr 27 648 kr 37 454 kr

 

Fakta om Faktisk månadslön

Måttet tar hänsyn till det faktum att kvinnor ofta deltidsarbetar. Tjänstemannakvinnor har ofta en heltidsanställning men går ned i tid när de fått barn. För arbetarkvinnor är deltidsarbete istället norm; arbetsgivaren erbjuder inte heltid.