Fråga facket Fråga facket

Avtalat tar över Facket Försäkrar-verksamheten

PRESSMEDDELANDE FRÅN AVTALAT: 1 januari 2021 lanserar LO, PTK och Svenskt Näringsliv Avtalat, ett gemensamt bolag som ska förenkla informationen gällande kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till cirka 200 000 arbetsgivare och nära 3 miljoner anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tre av fyra arbetare och hälften av tjänstemännen inom privat sektor har dålig eller mycket dålig kännedom om sin tjänstepension enligt en ny undersökning som Avtalat låtit Ipsos genomföra. Mätningen, som bygger på intervjuer med 2000 arbetstagare som berörs av kollektivavtalen och med lika många arbetsgivare, visar också att cirka 70 procent av löntagarna har liten eller ingen kännedom om de försäkringar som bland annat ger extra skydd vid sjukdom.

- Siffrorna talar ett tydligt språk - att följa sin pension och sina försäkringar är för krångligt idag. Både arbetsgivare och fackförbund kan vara stolta över att 3 miljoner privatanställda har bland världens bästa kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar, men om de inte känner till det så har vi inte nått hela vägen, säger Niklas Hjert som är vd för Avtalat.

Avtalat ska hjälpa fler än 200 000 arbetsgivare som är kopplade till de kollektivavtal som Svenskt Näringsliv förhandlat. Var fjärde arbetsgivare känner inte till vilken kollektivavtalad tjänstepension de anställda har och ungefär 40 procent av företagen anser att de har dålig kännedom om hur de anställda är försäkrade. Många har exempelvis missat att de behöver teckna tjänstepension och de fem försäkringarna som följer av kollektivavtal och sedan löpande administrera dessa.

- Vi måste förenkla. Anställda förväntar sig att arbetsgivarna har koll på de här frågorna men i dagsläget är det inte alltid fallet. Det är högt ställda krav på arbetsgivarna utifrån hur informationen och administrationsmöjligheterna ser ut idag. Vi behöver stötta dem, tillgängliggöra informationen och skapa en lätthanterlig administration, säger Niklas.

Parterna har skapat Avtalat för att förenkla och effektivisera genom att samla all information om tjänstepension och försäkringar på ett och samma ställe, avtalat.se. I samband med lanseringen går nuvarande informationsplattformar inom Facket Försäkrar (LO), PTK och Finfa (Svenskt Näringsliv) in under Avtalat. Verksamheten inklusive avtalat.se ska vara i full funktion 2024, då kan arbetsgivare administrera försäkringar och anställda göra sina val gällande bland annat tjänstepensionen på avtalat.se.

Avtalats uppgift är att se till att arbetare, tjänstemän och arbetsgivare inom privat sektor får en tydlig överblick och enkelt kan ta del av- och göra val gällande tjänstepension och försäkringar. Detta är något som fungerar mindre bra i nuläget, det finns exempelvis många outnyttjade miljoner per år bara i den extra föräldraförsäkring som ingår.

I dagsläget informerar LO, PTK och Svenskt Näringsliv om kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar på olika sätt och berörda måste ofta leta efter informationen eller genomföra åtgärder hos olika källor. Avtalats uppgift blir även att slå samman och sänka kostnaderna för informationsarbetet.

Avtalat kommer att erbjuda kundtjänst, utbildningar och webinar med mera. Verksamheten sköts av närmare 70 anställda med kontor i Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg, Växjö och Malmö. Bolaget ska fram till 2024 tillsammans med aktörer som Collectum, Alecta, AMF, AFA Försäkring och Fora utveckla nya tjänster och förbättra informationen.

Avtalat i korthet:
Avtalat ska informera och vägleda anställda och arbetsgivare i alla frågor som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn.
Avtalat riktar sig till nära tre miljoner anställda (arbetare och tjänstemän) och arbetsgivare som omfattas och berörs av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn.
Avtalat startar sin verksamhet den 1 januari 2021. Utvecklingen av bolaget fortsätter sedan intensivt fram till år 2024 med målet att både anställda och arbetsgivare ska kunna hantera sina kollektivavtalade försäkringar från en och samma plattform.

Om Avtalat

Avtalat är det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring samt arbetare inom det kooperativa området. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare! Information och tjänster som tidigare har funnits hos de tre parterna, flyttas alltså från årsskiftet till avtalat.se. Det gäller till exempel Facket försäkrar, försäkringsinformation från PTK (inklusive Rådgivningstjänsten) och Finfa.

- Tryck här för att komma till Avtalat