Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

Anställningsvillkor Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen. Kvinnor i arbetaryrken arbetar ofta ofrivilligt deltid medan tjänstemännen självmant väljer att arbeta deltid. Detta visar LOs arbetstidsrapport 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten.
För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten. Foto: Lars Forsstedt

Vanligare bland arbetare

Drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. Det län som sticker ut inom LO-distriktet i Mellansverige är Uppsala län, här jobbar 39 procent arbetare deltid jämfört med 21 procent bland tjänstemännen. 

Variation mellan län

Hur stor skillnaden är mellan de olika länen varierar, men det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna. Ser man till hela landet är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen.

- Det är dags att arbetsgivarna tar de här siffrorna på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön, säger Majlene Ahlgren ordförande för LO-distriktet i Mellansverige.

Svårt hitta heltid 

Det är samtidigt tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.

Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och själva valt att deltidsarbeta.

Detaljhandeln

Deltidsarbete är vanligast inom detaljhandeln och vårdyrken och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Rapporten Arbetstider 2015 (pdf)

Antal och procent av samtliga anställda          
Län Arbetare     Tjänstemän   Samtliga anställda
  Antal Procent   Antal Procent   Antal Procent
Uppsala län  21 600 39   20 700 21   42 300 28
Södermanlands län  16 700 32   12 100 20   28 900 26
Östergötlands län  24 800 35   22 700 21   47 800 27
Västmanlands län  13 600 29   10 300 17   23 800 22