Fråga facket Fråga facket

Facket försäkrar-verksamheten

Försäkringar Från den 1 januari 2021 upphör verksamheten i LOs regi. Ett nytt bolag har bildats som har att handha informationsverksamheten gentemot arbetsgivare, tjänstemän och kollektivanställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Bolaget är under uppbyggnad varför det idag inte går att säga exakt hur verksamheten ska se ut från 2021.

Hösten 2020 planeras för, och ska genomföras, den verksamhet som tidigare informerats om och kallelse har gått ut till höstens grund- och vidare-utbildningar. Informationskvällarna om pension genomförs och inbjudan kommer skickas ut.

Den 1 september upphör min anställning på LO-distriktet och min mailadress försvinner. Inger Käll är kvar och hanterar höstens verksamhet i likhet som tidigare år.

Alla frågor rörande verksamheten hänvisas till Per Ek, per.ek@lo.se, alternativt lo-mellansverige@lo.se.

Jag ber att få tacka för mig och för mina år på LO-distriktet.
Lena Blomkvist