Fråga facket Fråga facket

Fokus på politikens innehåll

Organisering Facklig-politisk samverkan bygger på många vägval som avgör hur man skall forma ett samhälle som har sin grund i allas lika värde, som är rättvist, tryggt och utvecklande. För att forma politik är det viktigt att träffas, samtala och ha en gemensam bild av vilka politiska förslag som bör ställas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets ordförande Majlene Ahlgren berättade för de 160 deltagarna att konferensen är ett led i en starkare facklig-politisk samverkan. Ett arbete som fortsätter ute i länen och kommunerna.
LO-distriktets ordförande Majlene Ahlgren berättade för de 160 deltagarna att konferensen är ett led i en starkare facklig-politisk samverkan. Ett arbete som fortsätter ute i länen och kommunerna.

Viktiga politiska vägval behandlades när facklig-politiskt intresserade från LO-förbunden och socialdemokraterna i de mellansvenska länen träffades på en framtidskonferens i Katrineholm under lördagen den 6 februari. Duveholmsskolans aula med bricklunch i matsalen var den avslappade inramningen för konferensen. Att träffas på en skola ter sig naturligt när man skall prata om framtiden.

En lång rad spännande föreläsare upplevdes under dagen. Konferensen öppnades av Fredrik Olovsson, arbetarekommunens ordförande i Katrineholm och tillika finansutskottets ordförande i riksdagen. Han lämnade över mikrofonen till Berit Örtell, ombudsman på LO-distriktet. Berits uppgift var att fungera som moderator och leda oss genom alla spännande politiska diskussioner.

Från vänster: Konferensdeltagare, Karl-Petter ThorwaldssonLOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fyllde det första blocket med mycket optimism och framtidstro. Han menade att det var dags att räta på ryggarna inför de många utmaningarna som finns framför oss. Han pekade också på behovet av en starkare näringspolitik ute i kommunerna. Kålle öppnade anförandet med att berätta att han just hade satt en deg på jäsning i fritidshuset strax utanför Katrineholm. Resultatet av brödbaket vet vi inget om i skrivande stund.

Ibland måste man se tillbaka för att lära och kunna staka ut riktningen mot framtiden. De två huvudskribenterna i socialdemokraternas och LOs valutvärderingar från valet 2014 tog plats på scenen. Jesper Bengtsson, chefredaktör på Tiden samt från Lisa Pelling, utredningschef på Arena gav oss en bild av vad som var framgångsrikt och mindre bra i det senaste valarbetet. LOs valutvärdering visade att ringkampanjen var särskilt framgångsrik. Lärdomarna blir de första byggstenarna inför planeringen av valarbetet 2018.

Eftermiddagen startade med ett anförande om migration. Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie och migrationsminister Morgan Johansson berättade om flyktingsituationen i stort samt om regeringens olika åtgärder på området.

Annika Strandhäll 170_160Dagen avslutades med Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister. Annika menade att det finns stora utmaningar i socialförsäkringssystemen men också att den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit tag i många av de utmaningar som den borgerliga regeringen lämnat efter sig.

Majlene Ahlgren avslutade och tackade deltagarna och medverkande för en bra och innehållsrik konferens. Om detta var starten på ett starkare facklig-politiskt samarbete så blir nästa steg att fortsätta samtalet och politikformandet regionalt och lokalt i länen och i kommunerna.