Fråga facket Fråga facket

Jobben viktigaste valfrågan för LOs medlemmar

Välfärd LOs medlemmar i Mellansverige anser att arbetslösheten, a-kassan och sjukförsäkringen är de mest angelägna frågorna i valrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fler än var fjärde tillfrågad LO-medlem i Mellansverige, 28 procent, sätter jobbfrågan främst i årets val. Var fjärde eller 25 procent, är också mycket eller ganska orolig för att själv bli arbetslös, och hela 74 procent anser att den nuvarande regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten.

När det gäller att skapa fler arbetstillfällen tror de allra flesta i Novus undersökning i Mellansverige, 73 procent, att investeringar i välfärd och infrastruktur leder till fler jobb än vad skattesänkningar gör. De flesta, 81 procent vill också att mer resurser ska satsas på välfärden i deras kommun, även om det innebär höjda skatter.

På punkt efter punkt menar de också att utvecklingen i det egna länet går år fel håll: i skolan, i vården och underhållet av vägar och järnvägar.

Mer än varannan, 57 procent av de tillfrågade, oroar sig dessutom för att det inte ska finnas plats på äldreboende den dag de behöver det. Och tre av fyra, 75 procent, är mycket eller ganska oroliga för att pensionen inte ska räcka till när den dagen kommer.

46 procent av de tillfrågade i regionen svarar också att de upplever att inkomstskillnaderna ökat i deras närområde, något som de flesta, 67 procent, tycker är negativt.

Fakta:

Novus-undersökningen, augusti 2014-08-24
Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 468 i Mellansverige. Resultatet redovisas för nämnda region (resultat i riket inom parentes).

Valets viktigaste fråga:
Barnomsorg: 1 % (1%)
Invandring/integration: 12 % (12%)
Landets ekonomi: 10 % (9%)
Miljö/klimat: 4 % (3%)
Pensioner: 1 % (3%)
Sjukvården: 8 % (11%)
Skatter: 3 % (2%)
Skola och utbildning: 10 % (9%)
Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförsäkring m m): 13 % (13%)
Sysselsättning/arbetslöshet: 28 % (25%)
Äldreomsorg: 4 % (3%)
Annan fråga: 2 % (4%)
Inga av dessa: - % (0%)
Vet ej: 3 % (3%)

Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?
Investeringar i välfärd och infrastruktur: 73 % (75%)
Sänkta skatter: 11 % (8%)
Vill inte välja: 3 % (4%)
Vet ej: 13 % (13%)

Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:
Arbetslösheten:
Rätt håll: 12 % (13 %)
Fel håll: 48 % (52%)
Varken rätt eller fel håll: 22 % (20%)
Vet ej: 17 % (14%)

Skolan:
Rätt håll: 8 % (8%)
Fel håll: 56 % (62%)
Varken rätt eller fel håll: 22 % (20%)
Vet ej: 14 % (11 %)

Sjukvården:
Rätt håll: 9 % (6%)
Fel håll: 66 % (70%)
Varken rätt eller fel håll: 15 % (16%)
Vet ej: 10 % (8%)

Underhåll av vägar och järnvägar:
Rätt håll: 12 % (11%)
Fel håll: 59 % (63%)
Varken rätt eller fel håll: 17 % (17%)
Vet ej: 12 % (9%)

Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?
Ökat: 46 % (50%)
Ungefär oförändrat: 27 % (27%)
Minskat: 2 % (1%)
Vet ej: 25 % (22%)

Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?
Positiv: 4 % (4%)
Varken eller: 21 % (20%)
Negativ: 67 % (70%)
Vet ej: 8 % (6%)

Hur pass orolig är du för följande?
Att bli arbetslös:
Mycket orolig: 10 % (11%)
Ganska orolig: 15 % (17%)
Inte särskilt orolig: 43 % (40%)
Inte alls orolig: 29 % (30%)
Vet ej: 2 % (2%)

Att inte få sjukvård om man blir sjuk:
Mycket orolig: 20 % (25%)
Ganska orolig: 38 % (37%)
Inte särskilt orolig: 30 % (29%)
Inte alls orolig: 11 % (8%)
Vet ej: 2 % (1%)

Att det inte finns plats på äldreboende när man vill det:
Mycket orolig: 20 % (25%)
Ganska orolig: 37 % (38%)
Inte särskilt orolig: 27 % (25%)
Inte alls orolig: 11 % (8%)
Vet ej: 5 % (4 %)

Att pensionen inte ska räcka till när den dagen kommer:
Mycket orolig: 40 % (44%)
Ganska orolig: 35 % (34%)
Inte särskilt orolig: 19 % (16%)
Inte alls orolig: 4 % (4%)
Vet ej: 2 % (2%)

Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?
Lyckats: 10 % (10%)
Misslyckats: 74 % (78%)
Vet ej: 16 % (13%)

Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden i din kommun ( t ex vård, skola och omsorg) även om det innebär höjda skatter?
Ja: 81 % (84%)
Nej: 11 % (9%)
Vet ej: 8 % (7%)

 

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 26 90.