Fråga facket Fråga facket

LO-distrikten: Gör om LAS och lagstifta mot hyvling

Arbetsmarknad Det är dags att agera för en stabil arbetsmarknad och lagstifta mot hyvling, skriver ordföranden i samtliga LO-distrikt på Dagens Arena i en uppmaning till den Socialdemokratiska partikongressen den 8:e till 12:e april.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsdomstolens dom om hyvling hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Samtliga LO-distrikt uppmanar därför inför Socialdemokraternas partikongress: Sluta hyvla och gör om LAS!

LO-distrikten runt om i hela Sverige konstaterar hur arbetsgivare, med förödande konsekvenser för de anställa, allt oftare använder sig av hyvling. Den enskilde arbetstagaren drabbas av ofrivilligt kortare arbetstid som minskar den avtalade inkomsten och kullkastar hela livssituationen.

Från den samlade fackföreningsrörelsen anser vi att hyvling inte hör hemma på svensk arbetsmarknad.

Arbetsdomstolen gav i sin dom i slutet av november Coop rätt att skära i de anställdas avtalade arbetstider och utan hänsyn till turordningsregler. En dom som ger arbetsgivare möjlighet att från ena dagen till den andra genom hyvling minska de anställdas arbetstid. För de anställda handlar det om helt förändrade livsvillkor. Istället för att leva på en heltidslön tvingas man att anpassa hela sin tillvaro till en deltidslön.

Från den samlade fackföreningsrörelsen anser vi att en sådan tillämpning inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Vi vill inför Socialdemokraternas partikongress med gemensam kraft uppmana till att sluta hyvla och göra om LAS så att tryggheten på arbetsmarknaden säkras enligt följande:

Att lagen ska skydda inte bara anställningen som sådan, utan även timmarna på anställningskontraktet. Idag har arbetsgivare möjlighet att »omplacera« den anställde på mindre timmar än avtalat. Förutom själva anställningen måste LAS även skydda den anställdes avtalade arbetstimmar för en fortsatt försörjning och bibehållna livsvillkor.

Att det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist med turordningsregler och uppsägningstid även måste tillämpas när arbetsgivare gör om heltider till deltider. Genom hyvling behöver arbetsgivare varken följa turordningsregler eller betala någon uppsägningslön. Idag ser vi anställda med drygt 30 år inom företaget som utan någon som helst kompensation eller övergång blivit av med antal arbetstimmar och tvingats till en betydligt lägre inkomst.

Att A-kassa och omställningsförsäkringar anpassas så att de ger trygghet till den enskilde när de förlorar timmar och inkomst. Om den anställde väljer att inte acceptera arbetsgivarens »erbjudande« om omplacering på färre arbetstimmar betraktas det som egen uppsägning. Vilket innebär en längre karenstid från a-kassan samt att de omställningsförsäkringar som finns för att få hjälp till nytt jobb inte kan utnyttjas.

Att ge arbetsgivaren rätt att korta arbetstiden rent godtyckligt och själv kunna välja vilka anställda de vill hyvla timmar ifrån, urholkar inte bara den enskilde arbetstagarens rättigheter utan hela LAS. För Sverige blir det också problem om människor tvingas ut i deltidsarbete för att hålla arbetsgivarnas kostnader nere. Att allt fler inte kommer att kunna försörja sig blir dyrare för samhället. Det är dags att agera för en stabil arbetsmarknad och lagstifta mot hyvling!

Mats Eriksson, LO-distriktet Dalarna och Gävleborg
Thomas Klang, LO-distriktet Gotland
Majlene Ahlgren, LO-distriktet Mellansverige
Stiven Wiklund, LO-distktet Mellersta Norrland
Per-Erik Johansson, LO-distriktet Norra Sverige
Magnus Alm, LO-distriktet Skåne
Thomas Olsson, LO-distriktet Småland Bleking
Marie Jokio, LO-distriktet Stockholm
Dan Gabrielsson, LO-distriktet Västsverige
Thomas Andersson, LO-distriktet Örebro Värmland

Artikeln är publicerad i Dagens Arena.