Fråga facket Fråga facket

Politisk utmaning - Ej hopplöst läge

Välfärd Den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag målas ofta upp i media som ett hopplöst läge. Medverkande vid LO-distriktet i Mellansveriges årsmöte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström menar istället att man ska betrakta situationen som en politisk utmaning för socialdemokratisk politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Foto: Lena Blomkvist

LO - Ett allmänintresse

Gabriel Wikström var tydlig med att man inte kommer svika förtroendet man fått från väljarna. Socialdemokraterna ska se till att vi får en bättre skola samt få ned arbetslösheten till EUs lägsta innan 2020. Han poängterade även mycket noga att en stark fackföreningsrörelse med justa spelregler på arbetsmarknaden är grunden till den svenska modellen. Detta kombinerat med en hög a-kassa, bra utbildning samt en socialdemokratisk syn på alla organisationers allmänintresse, förenar en god ekonomisk utveckling och tryggad välfärdsmodell.

Svensk arbetsmarknad a la borgare

Ella Niia tidigare förbundsordförande för Hotell- och Restaurangfacket, berättade om tiden som ordförande under åren då borgarna satt vid makten. Dessa år beskrev hon som tuffa och smärtsamma, för medlemmarna såväl som för organisationen. Ella medverkade som föredragare samt som mötesordförande för LO-distriktet i Mellansveriges årsmöte med inlevelse och stort engagemang.

Ella Niia

Vi har alla ett ansvar

Caroline Helmersson Olsson Riksdagsledamot från Sörmland, tryckte kraftfullt på vikten av att jobba med och utveckla facklig politisk samverkan. Gemensamt måste vi träffa och prata med många människor på jobbet och i deras vardag.

Caroline Helmersson Olsson

Avtackning av flera fackliga kamrater

Bland avtackningarna uppvaktades Gunn Bredstedt, en trotjänare i det fackliga arbetet, med känslosamma ord från LO-distriktets ordförande Majlene Ahlgren och varma applåder från hela mötet.

Majlene Ahlgren och Gunn Bredstedt