Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver en politik för jobb och sammanhållning

Arbetsmarknad En ny undersökning från OECD visar att klyftorna i Sverige har vuxit kraftigt sedan 1990-talet. Undersökningen visar att klyftorna växer snabbare i Sverige än i nästan alla andra länder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Tapani Björkbacka

Idag går utvecklingen i Sverige åt fel håll

Att klyftorna växer mer i Sverige än i andra länder är ingen slump. Tvärtom. Det är i stora delar resultatet av politiska beslut.

Under de senaste åren har ett stort antal beslut fattats i Sveriges Riksdag som ökat klyftorna. Ersättningen till sjuka och arbetslösa har kraftigt försämrats. Generella satsningar på skolan, vården och omsorgen har fått stå tillbaka till förmån för riktade skattebidrag, exempelvis skattebidrag för läxhjälp. Inkomstskatterna har sänkts, fastighetsskatten har gjorts regressiv och förmögenhetsskatten har avskaffats.

Mellan år 2006 och 2010 sänktes skatterna i Sverige, netto, med cirka 100 miljarder kronor. Mest gick till de som tjänar bäst. Den procentenhet av svenskarna som tjänar absolut mest fick cirka fem gånger mer genom den borgerliga regeringens skattesänkningar än vad den genomsnittliga svensken fick.

OECD-undersökningen väcker en grundläggande fråga: Vilket samhälle vill vi svenskar ha i framtiden? Accepterar vi att Sverige får allt större klyftor, att skillnaderna i skolan ökar och att utanförskapet växer?

Idag går utvecklingen i Sverige åt fel håll. För att bryta den negativa utvecklingen krävs en samlad politik som sätter fokus på fler jobb och ökad sammanhållning.

1. Bekämpa arbetslösheten. Sverige har idag en arbetslöshet på över åtta procent. Arbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Sverige behöver en politik för fler jobb. Då krävs breda insatser för öka efterfrågan i ekonomin, en aktiv arbetsmarknadspolitik och insatser för att bryta ungdomsarbetslösheten

2. Satsa på skola, vård och omsorg. Ersätt konstiga skattebidrag med kraftigt ökade resurser till vår gemensamma välfärd. Förbättra kvaliteten i de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Investera i mindre klasser i skolan. Trygga sjukvårdens finansiering.

3. Förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Idag är försäkringen så dålig att många löntagare riskerar fattigdom om man blir arbetslös. Höj taket i försäkringen. Fler måste omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Avskaffa den förhöjda a-kasseavgiften som särskilt drabbar LO-medlemmarna.

OECD-undersökning visar att klyftorna växer snabbar i Sverige än i andra länder. Nu behöver Sverige en ny politisk inriktning. Sverige behöver en politik för fler jobb och ökad sammanhållning.

Sonnie Knutling,

Sonnie Knutling,
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.