Fråga facket Fråga facket

Tvärfackligt samarbete över LO-distrikt och förbundsgränser

Försäkringar Efter ett halvår av förberedelser var det i början av augusti dags för en rejäl kickoff på Skåvsjöholm för ett 20-tal uppsökare. Det handlar om att starta upp tre projekt samtidigt. Entusiasm och vilja har sprudlat under dagarna tre och projekten ska nu vara igång.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Försäkringsinformatörerna som kommer besöka arbetsplatser i Gävleborg, Uppland och Östergötland.
Försäkringsinformatörerna som kommer besöka arbetsplatser i Gävleborg, Uppland och Östergötland. Foto: Lena Blomkvist

Ett projekt, Trähästen, är tvärfackligt samarbete mellan GS-facket avdelning 10 Mälardalen, GS-facket avdelning 13 Gävleborg och Kommunal Mitt med arbetsområde i Gävleborg och Uppsala läns norra delar.

Uppsala län omfattas av ytterligare ett projekt och här finns medlemsorganisationer inom Målarna, Byggnads, Elektriker, Fastighets, IF Metall och Transport representerade.

Det tredje projektet har ett geografiskt område omfattande Östergötland och här är medlemsorganisationer inom Seko, Byggnads, HRF, Elektrikerna och GS deltagande. 

Projekten vänder sig till alla anställda på arbetsplatser som har kollektivavtal. Även om du inte tillhör något fack så omfattas du ändå av kollektivavtalet som din arbetsgivare har tecknat. Under närmare två månader med början i augusti kommer arbetsplatser att bokas in för besök. 

– Det har handlat mycket om att förbereda sig på olika sätt, fylla på kunskaperna, uppdatera men också öva på att stå inför en grupp eller genomföra ett enskilt samtal med anställd, säger Lena Blomkvist som ansvarar för försäkringsverksamheten på LO-distriktet i Mellansverige och som har huvudansvar för projekten. Lena har backning av Curt Lindström, GS-facket avdelning 13, som är projektledare för projekt Trähästen och av Kjell Andersson, ansvarig för försäkringsverksamheten inom LO-distriktet Dalarna-Gävleborg.

– Vi har under tre dagar på Skåvsjöholm fått genomgångar av avtalsförsäk-ringar där Lize Sarrabi AFA var med och informerade men även svarade på många frågor, berättar Curt Lindström. Skådespelaren Ewa Carlsson tränade oss att uppträda inför grupp. Vad man behöver tänka på, i allt från hur man tar sig in på scenen, hållning, pausande ibland i pratet och mycket mer. – Tro mig, säger Curt, det går även att få ”gamla hundar” att sitta.

Sista dagen handlade mycket om FF-torget vilket är det verktyg som är försäkringsinformatörens och som de tre projekten kommer registrera sina besök i. Anneth Adelander från LO-borgen redde ut det mesta och svarade generöst på alla frågor. FF-torget underlättar när projekten ska utvärderas i slutet av året. 

Ett tack till välvilliga medlemsorganisationer som ställer upp med bra försäkringsinformatörer och arbetsplatser att besöka.