Fråga facket Fråga facket

Vi är upprörda över att Mellansverige har företag som tar Sverige 100 år tillbaka i tiden

Arbetsmarknad Företag som är verksamma i Sverige ska ha lika villkor som svenska företag. Det är en viktig byggsten i den svenska modellen och för en hållbar konkurrens i det svenska näringslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enligt FN är rätten att organisera sig en mänsklig rättighet

I Kalla Fakta 2013-05-05 uppmärksammades arbetsförhållandena på flygföretaget Ryanair. Inslaget väckte mycket starka känslor kring personalens villkor och företagets syn på flygsäkerhet. Svensk Pilotförening har uttryckt stor oro och vi instämmer i deras farhågor.

- Varför får inte Ryanairs personal organisera sig?
- Hur kan vi acceptera företag som tummar på flygsäkerheten?
- Hur kan vi acceptera företag som hotar piloter som organiserar sig för bättre arbetsförhållanden med sparken?

Enligt FN är rätten att organisera sig en mänsklig rättighet. Den kamp som nu förs inom Svensk Pilotförening är inte värdig Sverige. Det är inte acceptabelt att människor konkurrerar med löner eller dåliga arbetsförhållanden där personalen i värsta fall agerar med livet som insats.

Vi är upprörda för att företag i Sverige förbjuder de anställda att organisera sig fackligt och tar Sverige 100 år tillbaks i tiden. Vi avskaffade brukpatronernas inflytande över det svenska samhället. Och det gör oss än mer upprörda när företag verksamma i Sverige behandlar sina anställda på detta sätt. Samtidigt innebär kollektivavtalet en konkurrensneutralitet och vägran av att teckna ett avtal innebär en snidvriden och osund konkurrens.

Vi måste stå upp för bra arbetsvillkor i alla branscher. Därför kommer vi att följa frågan noggrant och har idag fattat beslut om att inte flyga med oseriösa företag som Ryanair och uppmanar alla fackliga organisationer i vår region att göra detsamma. Vi måste stå upp för den svenska modellen och vikten av kollektivavtal.

Utan den grundläggande rätten att organisera sig är det oerhört svårt att påverka sina villkor i arbetslivet. Därför ställer vi upp i Svensk Pilotförenings kamp om rätten att organisera sig fackligt.
 

Styrelsen för LO distriktet i Mellansverige, 2013-05-21

 

 

styrelsen