Fråga facket Fråga facket

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Schyst pension med kollektivavtal

  Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO, enligt en rapport som LO presenterar idag.

 • Få tar chansen till extra pappapengar

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Östergötlands län har endast 6 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 82 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

   

 • Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar

  LOs årliga lönerapport visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år.

 • Många missar chansen till extra pappapengar

  LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget, FPT; visar att det endast är 8 procent av de pappor som är föräldralediga som tar ut hela ersättningen.

 • Stora regionala inkomstskillnader i Sverige

  Inkomstskillnaderna i många av Sveriges län och kommuner är stora. Västmanlands län tillhörande LO-distriktet i Mellansverige rankas som nummer 10 av 21. Här är skillnaderna störst i Västerås och minst i Surahammar, visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

 • En av tre föräldrar kan missa tillägg

  Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.

 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Södermanlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Uppsala län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Västmanlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Östergötlands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Arbetssökandes rättssäkerhet riskerar att sättas på spel!

  I dagarna ska alla arbetslösa med ersättning från a-kassan för första gången skriftligt rapportera till Arbets-förmedlingen vad hon eller han gjort för att komma i arbete. Regeringens nya regler om kontroll får genomslag i de arbetslösas vardag – och i en redan ansträngd situation för alla arbetsförmedlare.

 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Södermanland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Södermanlands kommuner 

 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Östergötland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Östergötlands kommuner 

 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Uppsala län

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Uppsala läns kommuner 

 • Rapport: Bostadsbyggande för fler jobb i Västmanland

  Den här rapporten behandlar brist, balans och överskott på bostäder i Västmanlands kommuner 

 • Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Södermanlands kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Södermanlands kommuner 

 • Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Östergötland kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Östergötland kommuner 

 • Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Västmanland läns kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Västmanland läns kommuner 

 • Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Uppsala läns kommuner

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren samt under de senaste tio åren i Uppsala läns kommuner 

 • Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Södermanland

  Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Södermanlands kommuner trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. 

 • Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Östergötland

  Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Östergötland trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. 

 • Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Uppsala

  Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Uppsala trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program. 

 • Rapport: I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Västmanland

  Rapporten kartlägger och granskar hur många som inte får aktivitetsstöd i Västmanland trots att de deltar i ett arbetsmarknadspolitiska program.